Uskutočnili sme


OKTÓBER-

Šarkaniáda- všetky triedy (2. októbrový týždeň)- termín bude upresnený v triedach- v závislosti od počasia

Turistická vychádzka- všetky triedy (3. októbrový týždeň)- termín bude upresnený v triedach- v závislosti od počasia

pomoc po dopravnej nehode (2.a 6. tr.)

16.10 o 9.00 návšteva knižnice 6. tr.

26.10 o 9.00 návšteva knižnice 2. tr.

24.10. o 9.30 Hudobné dopoludnie- Chrobáčiky na koncerte
--------------------------------------------------------------------------------
NOVEMBER- 
13.11.o 10.50 divadielko pre deti Hreha (všetky deti)

16.11. o 9.00 Imatrikulácia v ZŠ Fábryho (2. 6.( trieda)

19.11. o 9.30 Knižnica 6. trieda

23.11. o 9.30 knižnica 2. trieda

29.11. o 9.00 Divadielko Slniečko (všetky deti)
--------------------------------------------------------------------------------
DECEMBER-
6.12 Mikuláš- všetky deti
11.12 Knižnica 6. trieda
18.12 Knižnica 2. trieda

Besiedky:
12.12.- 1. trieda o 15.30 (Včielky)
11.12.- 2. trieda o  15.30 (Mravce)
11.12.- 3. trieda o 15.00 (Motýle)
10.12.- 4. trieda o 15.30 (Mušky)
17.12- 6. trieda o 15.30 (Chrústiky)
20.12.- 5. trieda o 15.00 (Lienky)

--------------------------------------------------------------------------------
JANUÁR- 

Návšteva knižnice- 15.1.- 6. trieda

Návšteva knižnice- 29.1.- 2. trieda

Zimná turistická vychádzka (všetky triedy)- termín bude upresnený na nástenkách v jednotlivých triedach.
--------------------------------------------------------------------------------
FEBRUÁR-
5.2. Otvorená hodina v ZŠ- návšteva základnej školy 2. a 6. trieda o 10.00 hod.
13.2 Karneval + fotenie v maskách- všetky deti