Uskutočnili sme


SEPTEMBER

Prvá pomoc - 2. a 6. trieda - Červený kríž

--------------------------------------------------------------------------------

OKTÓBER

Plávareň - 2. a 6. trieda realizovala predplavecký výcvik

Jesenné turistické vychádzky všetkých tried

Šarkaniáda - všetky triedy - výroba šarkanov a ich púšťanie

Divadielko Slniečko - náučné predstavenie pre všetky triedy

Hudobné dopoludnie - všetky triedy - dopoludnie plné hudby a melódie
--------------------------------------------------------------------------------
NOVEMBER

Filip a jeho kamaráti - 2. a 6. trieda - vzdelávací program o zdravej výžive

Divadielko Ujo Ľubo - všetky triedy - Navštívil nás Peťko a drak

Imatrikulácia v ZŠ - 2. a 6. trieda navštívila prvákov

Eko program - 2. 4. 6. trieda - zbierame batérie

Knižnica - 2. a 6. trieda
--------------------------------------------------------------------------------
DECEMBER


Mikuláš v našej MŠ - všetky triedy - rozdávanie balíčkov

Divadielko Slniečko - "O stratenej čižmičke" - náučné divadelné predstavenie pre všetky triedy
--------------------------------------------------------------------------------
JANUÁR

Navštívil nás ornitológ - poznávanie vtáctva - EKO program pre všetky triedy

Turistické vychádzky - počas vychádzky sme potešili všetky vtáky búdkami a krmivom - všetky triedy
--------------------------------------------------------------------------------
FEBRUÁR

Karneval v našej MŠ spojené s fotením

Návšteva ZŠ Fábryho 44 spojená s hodinou telesnej výchovy - stretnutie plné zábavy a športu