Poplatky


Mesačné poplatky sú stanovené nasledovne:
Školné
  • 20 € príspevok za pobyt dieťaťa - jednotná cena za každé dieťa (platné od 1.4.2021)
Rodičovský príspevok
  • 7 €
Stravné
  • 1,45 €/denne - celodenná strava

 (0,36 € desiata; 0,85 € obed; 0,24 € olovrant)

  • Deti 5 - 6 ročné a deti s OPŠD dostávajú dotáciu na stravu: 1,20 € na každý deň, doplatok rodiča na stravné: 0,25 € na deň (na mesiac 6 €).
  • Existuje možnosť objednania aj poldennej stravy (desiata a obed), pokiaľ je dieťa prihlásené na poldennú dochádzku do MŠ.

Comments