Poplatky


Mesačné poplatky sú stanovené nasledovne:
Školné
  • 50 € - pre dieťa do troch rokov veku
  • 15 € - pre dieťa od troch rokov
Rodičovský príspevok
  • 7 €
Stravné
  • 1,19 €/denne - celodenná strava

 (0,28 € desiata; 0,68 € obed; 0,23 € olovrant)

  • Existuje možnosť objednania aj poldennej stravy (desiata a obed), pokiaľ je dieťa prihlásené na poldennú dochádzku do MŠ.


Comments