O nás

Prvý krát sa brány našej materskej školy otvorili dňa 1.9.1985
 
 
Materská škola pavilónového typu v školskom roku 2018/2019 s kapacitou 140 prevádzkuje 6 tried: 
1. trieda - včielky
2. trieda - mravce
3. trieda - motýle
4. trieda - mušky
5. trieda - lienky
6. trieda - chrústiky
 
Prevádzka našej materskej školy je od 6,00 hod. do 17,00 hod.
V školskom roku 2018/2019 bude prevádzka zabezpečená nasledovne:
- Od 6,00 do 7,00 hod. bude prevádzka v 1. pavilóne na prízemí v zbernej triede č. 3 (motýliky) 
- Od 7,00 do 16,30 hod. budú deti vo svojich triedach s výnimkou 5. triedy (lienky), kde budú deti iba do 16,00 hod.
- Od 16,30 hod.(16,00 hod. v 5.triede) budú deti opäť v zbernej triede  do 17,00 hod.
Deti ráno prijímame do 8,00 hod.
Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.
 
Usporiadanie denných činností (denný poriadok)


  6.00 - 8.00 otvorenie MŠ, schádzanie detí, ranný filter, hry a hrové činnosti detí
  8.00 - 8.45 hry a hrové činnosti,  zdravotné cvičenia
  8.45 - 9.45 hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu- desiata, edukačné aktivity
  9.45 - 11.10
  9.45-  11.15
príprava na pobyt vonku, pobyt vonku (mladšie deti)
príprava na pobyt vonku, pobyt vonku (staršie deti)
 11.10 - 11.20
 11.20- 12.20  
 11.25- 12.25  
  
hygiena, príprava na obed
činnosti zabezpečujúce životosprávu- obed (mladšie deti)
činnosti zabezpečujúce životosprávu- obed (staršie deti)
12.20 - 14.30 hygiena, popoludňajší odpočinok
14.30 - 15.00 hygiena, olovrant
15.00 - 17.00 hry a hrové činnosti detí (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore), odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ

 Do škôlky je potrebné doniesť:
  • Paplón, vankúš
  • Posteľné prádlo  (2 ks obliečka na paplón, 2 ks obliečka na vankúš)
  • Pyžamo
  • Malý uterák
  • Prezúvky zdravotne nezávadné
  • detská plachta
všetko označiť menom
  
Comments