Prázdniny

na školský rok 2019 / 2020
 Od vrátane Do 
vrátane
Typ prázdninJe MŠ v prevádzkeNáhradná prevádzka MŠ
30.10.2019

31.10.2019

 Jesenné ÁNO -
23.12.2019
7.1.2020
 Vianočné ÁNO-
2.3.20206.3.2018
 Jarné NIE
Kalinovská
9.4.202014.4.2020 Veľkonočné  ÁNO -
1.7.202024.7.2020
 LetnéÁNO-
27.7.2020
21.8.2020
 Letné NIE
Kalinovská
24.8.2020
31.8.2020
 Letné                        Áno-