Prázdniny

na školský rok 2018 / 2019
 Od vrátane Do 
vrátane
Typ prázdninJe MŠ v prevádzkeNáhradná prevádzka MŠ
31.10.2018

2.11.2018

 Jesenné ÁNO -
23.12
7.1.2019
 Vianočné NIEKalinovska
       9
18.222.2.2018
 Jarné ÁNO-
18.423.4.2019 Veľkonočné  ÁNO -
1.726.7.2019
 LetnéNIEKalinovska
       9
29.7
23.8.2019
 Letné Áno-
26.8
30.8.2019
 Letné Áno-