Pripravujeme


Máj- 
od 12.5.- 17.5 jarná vychádzka (podľa počasia) 3., 4., 5.,1.  trieda
13.5 - Mobilné planetárium (všetky deti)- Ochrana Zeme
29.5 - Návšteva ZŠ- otvorená hodina (2., 6. trieda)
31.5 - Deň Detí- skákací hrad
------------------------------------------------------------------
JÚN- 
Besiedka- Deň Matiek- 
1. tr.- 28.5. o 15.30 hod.
3. tr.- 29.5. o 15.15 hod.
4. tr.- 15.5. o 15.30 hod.
5. tr.- 13.5. o15.15 hod.

Rozlúčka s MŠ- 
6. tr.- 5.6. o 15.30 hod.
2.tr.- 4.6 o 15.30 hod.

Do lesa s lesníkom (termín upresníme na nástenke v šatni) (2., 6. trieda)