Pripravujeme

                             
Školský rok 2020/2021
------------------------------------------------------------------

Jún

03.06.2021 - Fotenie - záujem nahlásiť tr. učiteľkám

Február

16.2.2021 - Karneval v našej MŠ - prosíme rodičov pripraviť deťom karnevalové masky

December

4.12.2020 - Mikuláš v našej MŠ (všetky triedy)

4.12.2020 - Vianočné fotenie (všetky triedy)

9.12.2020 - Vianočné rozbaľovanie darčekov (zaznamenávané foto + video) - I., II., VI., trieda

10.12.2020 - Vianočné rozbaľovanie darčekov (zaznamenávané foto a video) - V., III., IV. trieda

Október 

12.10.2020 - 16.10.2020 Jesenná turistická vychádzka v blízkom okolí (všetky triedy - po dohode tr. učiteliek)

19.10.2020 - 22.10.2020 Gaštaniáda (zber, tvorivé dielne)

September

14.9.2020 - Rodičovské združenie pre triedy - I.,III. tr. - účasť bez detí - čas 15:30

16.9.2020 - Rodičovské združenie pre VI., II. tr. - účasť bez detí -
čas 15:30

17.9.2020 - Rodičovské združenie pre IV., V. tr. - účasť bez detí - čas 15:30

25.9.2020 - ČERVENÝ KRÍŽ v MŠ - 1. pomoc po dopravnej nehode (II. a VI. trieda v čase od 09:00 do 10:00 hod.)

Školský rok 2019/2020
2019
--------------------------------------------------------------------------------
OKTÓBER

Jesenná vychádzka v termíne od 14.10- 18.10 podľa počasia (informácie od tr. učiteliek)

Šarkaniáda- 21.10.- 25.10 termín bude upresnený

Divadielko Slniečko - 25.10 o 9.30 všetky deti

Hudobné dopoludnie - 29.10. o 9.15 hod. všetky deti 

------------------------------------------------------------------
NOVEMBER

8.11. - Filip a jeho kamaráti - vzdelávací program pre 2., 6. triedu (postupne po triedach)

12.11.- Divadlo- Ujo Ľubo- Rozprávka o Peťovi a drakovi (všetky deti)

15.11 - Imatrikulácia v ZŠ 2. 6. tr. o 9.00 hod.

22.11 . Eko program (2., 4., 6. tr.) v čase od 9.00 - 11.10 hod. (postupne po triedach)

Knižnica- 6. tr. 11.11.2019
knižnica- 2. tr. 25.11.2019

DOFOCOVANIE neprítomných detí bude prebiehať dňa 28.11.2019 o 8.30 hod.
----------------------------------------------------------------------------------
DECEMBER

6.12.2019 - "Mikuláš v našej MŠ" - odovzdávanie balíčkov

9.12.2019 - Divadelné predstavenie pre všetky triedy - "Stratené čižmičky"

Vianočné besiedky 

9.12.2019 - 15:00 hod. - 5. trieda - Vianočná besiedka 
10.12.2019 - 15:00 hod. - 3. trieda - Vianočná besiedka
10.12.2019 - 15:30 hod. - 2. trieda - Vianočná besiedka  
12.12.2019 - 15:15 hod. - 4. trieda - Vianočná besiedka 
12.12.2019 - 15:30 hod. - 1. trieda - Vianočná besiedka
12.12.2019 - 15:05 hod. - 6. trieda - Vianočná besiedka
-----------------------------------------------------------------------------------------
                              2020
-----------------------------------------------------------------------------------------
JANUÁR

29.1.2020 - Návšteva ornitológa - kŕmenie vtáctva - EKO program pre všetky triedy

27.1 - 31.1.2020 - Turistické vychádzky - kŕmenie vtáctva - všetky triedy

31.1.2020 - Fotenie s jarnou tématikou - záujem hlásiť tr. učiteľkám - všetky triedy
-----------------------------------------------------------------------------------------
FEBRUÁR

19.2.2020 - Karneval + Fotenie v maskách - všetky triedy

12 - 13.2.2020 - Depistáž predškolskej zrelosti (II. a VI. trieda)  - záujem prihlásiť tr. učiteľkám

20.02.2020 - DEPISTÁŽ - náhradný termín pre neprítomné deti - (II. a VI. trieda)

25.2.2020 - otvorená hodina telesnej výchovy v
ZŠ Fárbyho 44 - II. a VI. trieda

27.2.2020 - Dofocovanie s jarnou tématikou - záujem hlásiť tr. učiteľkám - všetky triedy
----------------------------------------------------------------------------------------

MAREC

2.3 - 6.3.2020 Jarné prázdniny (náhradná MŠ Kalinovská)

9.3.2020 - Rodičovské združenie pre triedy - V., IV., III., I. - účasť bez detí - čas 15:30

10.3.2020 - Rodičovské združenie pre VI. tr. - účasť bez detí -
čas 15:30

11.3.2020 - Rodičovské združenie pre II. triedu - účasť bez detí - čas 15:30
     Súvisiaci obrázok
                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hrajúce sa deti
                     Súvisiaci obrázok
                     Súvisiaci obrázok
                     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hrajúce sa deti