Pripravujeme

OKTÓBER-
Jesenná vychádzka v termíne od 14.10- 18.10 podľa počasia (informácie od tr. učiteliek)

Šarkaniáda- 21.10.- 25.10 termín bude upresnený

Divadielko Slniečko - 25.10 o 9.30 všetky deti

Hudobné dopoludnie - 29.10. o 9.15 hod. všetky deti 

------------------------------------------------------------------
NOVEMBER- 

8.11. - Filip a jeho kamaráti - vzdelávací program pre 2., 6. triedu (postupne po triedach)

12.11.- Divadlo- Ujo Ľubo- Rozprávka o Peťovi a drakovi (všetky deti)

15.11 - Imatrikulácia v ZŠ 2. 6. tr. o 9.00 hod.

22.11 . Eko program (2., 4., 6. tr.) v čase od 9.00 - 11.10 hod. (postupne po triedach)

Knižnica- 6. tr. 11.11.2019
knižnica- 2. tr. 25.11.2019
----------------------------------------------------------------------------------