Pripravujeme

                             

Školský rok 2023/2024

MáJ

06.05.2024 -  II. trieda -  o 15:30 Besiedka "Deň rodiny"

09.05.2024 - VI. trieda - o 15:30 Besiedka "Deň rodiny"

13.05.2024 Semafór velí

14.05.2024 -  IV. trieda -  o 15:30 Besiedka "Deň rodiny"

15.05.2024 - I. trieda - o 15:30 Besiedka "Deň rodiny"

16.05.2024 - III. trieda - o 15:15 Besiedka "Deň rodiny"

29.05.2024 - Planetárium

Apríl

10.4.2024 - Divadielko Slniečko

18.4.2024 - Športová olympiáda - len prípravkári

25.4.2024 - Deň vody - len prípravka 

26.4.2024 - Deň Zeme

Marec

26.3.2024 - Prednes poézie a prózy 

19.3.2024 - Rodičovské združenie zo ZŠ Fábryho 44 na II. triede o 15:30 (len prípravkári - 2.6.4. trieda) - Informácie k nástupu do ZŠ 

4.3 - 15.3.2024 - Plaváreň - len prípravkári prihlásené deti

22.3.2024 - Ujo Ľubo

Február

13.2.2024 - Karneval v našej MŠ + fotenie (záujem nahlásiť tr. učiteľkám

20.2.2024 - Návšteva ZŠ Fábryho 44 - len prípravkári

21.2.2024 - Depistáž - len prípravkári - záujem hlásiť tr. učiteľkám

Január

Zimná vychádzka spojená s kŕmením vtáctva - termín individuálne na každej triede

December

6.12.2023 - Mikuláš v našej MŠ + fotenie

11.12.2023  - Návšteva knižnice ZŠ Fábryho 44 (VI. trieda) - len prípravkári

18.12.2023 - Návšteva knižnice ZŠ Fábryho 44 (II. trieda) - len prípravkári

November

14.11 - Hudobné dopoludnie

6.11 -  Návšteva knižnice ZŠ Fábryho 44 (VI. tr. + IV. tr Len prípravkári ! 

13.11 - Návšteva knižnice ZŠ Fábryho 44 (II. trieda)

24.11 - Imatrikulácia ZŠ Fábryho 44  (VI. tr. + IV. tr Len prípravkári ! 

Október 

11.10 - Furčianska športová olympiáda pre materské školy  (II.,VI.,IV., - len prípravkári)

18.10 - Ujo Ľubo - Snehulienka a 7 trpaslíkov

19.10 - Prvá pomoc po dopravnej nehode (II., VI., IV., - len prípravkári) 

25.10 - Vianočné fotenie - Sada (dofocovanie nebude)


Školský rok 2022/2023

Jún

1.6.2023 - Oslavy MDD - návšteva ZOO

8.6.2023 - Fotenie (vonku) - záujem nahlásiť tr. učiteľkám

Máj

30.5.2023 - Divadielko "Cesta nie je ihrisko"

3.5.2023 - Semafór velí 

9.5 - 12.5 .2023 - Deň rodiny - krátke vystúpenie detí vybraných tried  (zaznamenávané na foto a video - zverejnené na webovom sídle školy ) - VI., III., IV.,  I., II. trieda

10.5.2023 - Planetárium

Apríl

26.4.2023 - Dofocovanie 

Ferbruár

15.2.2023 - Karneval v našej MŠ + Fotenie v karnevalových maskách (záujem o fotky nahlásiť tr. učiteľkám)

December

8.12.2022 - Mikuláš v našej MŠ (rozdávanie balíčkov) + divadelné predstavenie pre všetky triedy

8.12.2022 - Fotenie na tému "Mikuláš v našej MŠ"

November

3.11.2022 - Divadielko Slniečko "Ako ovocie a zeleninka vyliečili Zuzanku"

24.11.2022 - Hubobné dopoludnie - školské hymny

Október

17.10.2022 . Furčianska olympiáda (II. a VI. trieda)

14.10.2022 - Návšteva knižnice v ZŠ Fárbyho 44 (II. aVI. trieda)

18.10.2022 - Ujo Ľubo - "Rozprávka o šikovnom krajčírikovi"

26.10.2022 - 1. pomoc v našej MŠ (II. a VI. trieda)

September

19.9. - 30.9. Predplavecký výcvik (II. VI. tr. - len prihlásené predškolské deti )

Školský rok 2021/2022

Jún

1.6.2022 - MDD - Skákací hrad + športové aktivity individuálne na šk. dvoroch

2.6.2022 - Kreslenie kriedami na asfalt (všetky triedy)

3.6.2022 - Diskotéka na školských dvoroch (všetky triedy)

7.6.2022 - Fotenie

10.6.2022 - Otvorená hodina v ZŠ (II. VI. trieda)

20.6.2022 - Rozlúčka s MŠ (VI. trieda) 

24.6.2022 - Rozlúčka s MŠ (II. trieda)

23.6.2022 - Polícia v našej MŠ 

Máj

3.5.2022 - Dofocovanie neprítomných detí - Jarné fotenie 

5.5.2022 - Semafór velí

9.5 - 20.5.2022 - Predplavecký výcvik (II. a VI. trieda)

24.5.2022 - Ekovýchova - zbierame batérie so Šmudlom (II. a VI. trieda)

9.5 - 13.5 - Deň rodiny - krátke vystúpenie detí vybraných tried  (zaznamenávané na foto a video - zverejnené na webovom sídle školy ) - VI., III., IV.,  I., II. trieda


25.5.2022 - Hniezdenie búdky (výroba vtáčích búdok) -II. a VI. trieda

30.5.2022 - Divadielko Slniečko "Na návšteve v ZOO"

31.5.2022 - Športové dopoludnie (všetky triedy)

Apríl

7.4.2022 - Športová olympiáda (II., VI. trieda)

12.4.2022 - Deň vody (II., VI. trieda)

21.4.2022 - Jarné fotenie (záujem nahlásiť tr. učiteľkám)

27.4.2022 - Exkurzia - Východoslovenské múzeum (II., VI. trieda)

Marec

3.3.2022 - Depistáž - na základe písomného súhlasu rodiča

17.3.2022 - Ujo Ľubo "Snehuliak a Tomáš"

Február

16.02.2022 - Karneval v našej MŠ + Karnevalové fotenie

Január

17-21.1.2022 - Kŕmenie vtáctva 

December

6.12.2021 - Mikuláš  v našej MŠ - návšteva Mikuláša a Anjela -  odovzdávanie balíčkov 

6.12.2021 - Fotenie na tému "Mikuláš v našej MŠ". Prosíme rodičov, aby deti vhodne obliekli. 

20.12.2021 - Vianočné rozbaľovanie darčekov + krátke predstavenie detí vybraných tried  (zaznamenávané na foto a video - zverejnené na webovom sídle školy ) - VI., III., IV.,  I., II. trieda

November

8.11 - 12.11 - Hudobné dopoludnie "Chrobáčiky na koncerte" - spev triednej a školskej hymny (individuálne na triedach)

26.11.2021 - Návšteva knižnice v ZŠ Fábryho 44 - 6. trieda

Október

4.10 - 8.10 - Tvorivé dopoludnie individuálne na triedach - Gaštaniáda (prosíme rodičov o zber prírodného materiálu)

11.10 - 15.10 - Jesenné turistické vychádzky

18.10 - 22.10 - Land art - tvorba umelecko-estetických diel z prírodného materiálu - tvorivé dopoludnie v prírode 

September

28.9.2021 - Triedny aktív III. trieda (účasť bez detí) o 15:15

29.9.2021 - Triedny aktív II. trieda (účasť bez detí) o 15:30

29.9.2021 - Triedny aktív IV. trieda (účasť bez detí) o 15:30

29.9.2021 - Triedny aktív VI. trieda (účasť bez detí) o 15:30

30.9.2021 - Triedny aktív I. trieda (účasť bez detí) o 15:30

Súvisiaci obrázok
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hrajúce sa deti
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hrajúce sa deti
Súvisiaci obrázok
Súvisiaci obrázok

Školský rok 2020/2021

Február

16.2.2021 - Karneval v našej MŠ - prosíme rodičov pripraviť deťom karnevalové masky

December

4.12.2020 - Mikuláš v našej MŠ (všetky triedy)

4.12.2020 - Vianočné fotenie (všetky triedy)

9.12.2020 - Vianočné rozbaľovanie darčekov (zaznamenávané foto + video) - I., II., VI., trieda

10.12.2020 - Vianočné rozbaľovanie darčekov (zaznamenávané foto a video) - V., III., IV. trieda

Október 

12.10.2020 - 16.10.2020 Jesenná turistická vychádzka v blízkom okolí (všetky triedy - po dohode tr. učiteliek)

19.10.2020 - 22.10.2020 Gaštaniáda (zber, tvorivé dielne)

September

14.9.2020 - Rodičovské združenie pre triedy - I.,III. tr. - účasť bez detí - čas 15:30

16.9.2020 - Rodičovské združenie pre VI., II. tr. - účasť bez detí -

čas 15:30

17.9.2020 - Rodičovské združenie pre IV., V. tr. - účasť bez detí - čas 15:30

Školský rok 2019/2020

OKTÓBER

Jesenná vychádzka v termíne od 14.10- 18.10 podľa počasia (informácie od tr. učiteliek)

Šarkaniáda- 21.10.- 25.10 termín bude upresnený

Divadielko Slniečko - 25.10 o 9.30 všetky deti

Hudobné dopoludnie - 29.10. o 9.15 hod. všetky deti 

NOVEMBER

8.11. - Filip a jeho kamaráti - vzdelávací program pre 2., 6. triedu (postupne po triedach)

12.11.- Divadlo- Ujo Ľubo- Rozprávka o Peťovi a drakovi (všetky deti)

15.11 - Imatrikulácia v ZŠ 2. 6. tr. o 9.00 hod.

22.11 . Eko program (2., 4., 6. tr.) v čase od 9.00 - 11.10 hod. (postupne po triedach)

Knižnica- 6. tr. 11.11.2019

knižnica- 2. tr. 25.11.2019

DOFOCOVANIE neprítomných detí bude prebiehať dňa 28.11.2019 o 8.30 hod.

DECEMBER

6.12.2019 - "Mikuláš v našej MŠ" - odovzdávanie balíčkov

9.12.2019 - Divadelné predstavenie pre všetky triedy - "Stratené čižmičky"

Vianočné besiedky 

9.12.2019 - 15:00 hod. - 5. trieda - Vianočná besiedka 

10.12.2019 - 15:00 hod. - 3. trieda - Vianočná besiedka

10.12.2019 - 15:30 hod. - 2. trieda - Vianočná besiedka  

12.12.2019 - 15:15 hod. - 4. trieda - Vianočná besiedka 

12.12.2019 - 15:30 hod. - 1. trieda - Vianočná besiedka

12.12.2019 - 15:05 hod. - 6. trieda - Vianočná besiedka

JANUÁR

29.1.2020 - Návšteva ornitológa - kŕmenie vtáctva - EKO program pre všetky triedy

27.1 - 31.1.2020 - Turistické vychádzky - kŕmenie vtáctva - všetky triedy

31.1.2020 - Fotenie s jarnou tématikou - záujem hlásiť tr. učiteľkám - všetky triedy

FEBRUÁR

19.2.2020 - Karneval + Fotenie v maskách - všetky triedy

12 - 13.2.2020 - Depistáž predškolskej zrelosti (II. a VI. trieda)  - záujem prihlásiť tr. učiteľkám

20.02.2020 - DEPISTÁŽ - náhradný termín pre neprítomné deti - (II. a VI. trieda)

25.2.2020 - otvorená hodina telesnej výchovy v

ZŠ Fárbyho 44 - II. a VI. trieda

27.2.2020 - Dofocovanie s jarnou tématikou - záujem hlásiť tr. učiteľkám - všetky triedy

MAREC

2.3 - 6.3.2020 Jarné prázdniny (náhradná MŠ Kalinovská)

9.3.2020 - Rodičovské združenie pre triedy - V., IV., III., I. - účasť bez detí - čas 15:30

10.3.2020 - Rodičovské združenie pre VI. tr. - účasť bez detí -

čas 15:30

11.3.2020 - Rodičovské združenie pre II. triedu - účasť bez detí - čas 15:30