Prázdniny


Prázdniny 2022/2023Jesenné Vianočné Jarné Veľkonočné Letné (1.7. - 31.8.2023)

(28.10-31.10.2022) (23.12.2022 - 7.1.2023) (6.3. - 10.3.2023) 6.4. - 11.4.2023 3.7.-28.7.2023 31.7.-25.8.2023 Od 28.8.2023

prevádzka zátvor zátvor prevádzka zátvor prevádzka prevádzka

(náhradná MŠ (náhradná MŠ (náhradná MŠ

Zupkova 37) Kalinovská 9) Kalinovská 9)