Kontakt

Zriaďovateľ MŠ

Mesto Košice
oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Materská škola
Lidické námestie 18
040 22 Košice

Telefón: 055/6715737

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA: SK4556000000000442488058

IČO: 00691135

Riaditeľka: PaedDr. Katarína Dejčíková


Školská jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ

Lidické námestie 18

040 22 Košice

Telefón: 055/6712791

Mobil: 0907 900 169

E - mail: sj.lidicke@post.sk

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA: SK5356000000000442482094

Vedúca ŠJ: Mária Vargová


Rada školy

Za zriaďovateľa:

  • Roland Georgiev

  • Ing. Marek Kandráč

Za zamestnancov:

  • Marcela Macová - pedagogický zamest.

  • Mgr. Simona Berciková - pedagogický zamest.

  • Mária Vargová - nepedagogický zamest.

Za rodičov:

  • Ing. Denisa Balogová

  • Mgr. Eva Juhásová

  • Zuzana Synová


Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

pri Materskej škole

Lidické námestie 18

040 22 Košice

Právna forma: občianské združenie

Bankové spojenie:

VÚB - SK9102000000001358737255

IČO/SID: 17319617/1034

Predseda: Ing. Denisa Balogová