Informácie‎ > ‎

Pravidelné aktivity

 Krúžkové aktivity sa uskutočňujú na základe informovaného súhlasu rodičov v priestoroch materskej školy
 v popoludňajších hodinách.
 Lektori si prihlásené deti prevezmú od učiteliek v triedach, kde ich po ukončení aktivity opäť privedú.
 Deti pokračujú v plánovanej činnosti s učiteľkou v triede až do príchodu rodičov.
  
                                                 
                                                  
                                    Harmonogram krúžkov -  šk. rok 2012/2013


                                  Anglický jazyk
      
       PONDELOK:  
1. sk.     od 15.00 - 15.30 hod. v zborovni MŠ -  pokročilí
                                2. sk.     od 15.45 - 16.15 hod. v zborovni MŠzačiatočníci                                         

       STREDA:           1. sk.     od 15.00 - 15.30 hod. v zborovni MŠ - pokročilí

       PIATOK:           2. sk.     od 14.15 - 14.45 hod. v zborovni MŠ - začiatočníci                  
                     

       UTOROK
:    výtvarný krúžok     od 14.00 - 14.45 hod. v zborovni MŠ  


       ŠTVRTOK:    hudobný krúžok od 15.00 - 15.45 hod. v II. tr.- Mravce

        
        PIATOK:        tanečný krúžok od 15.00 - 15.45 hod. v IV. tr. Mušky

                   
        Logopédia bude 1x mesačne vždy v stredu od 12.00 - 13.00 hod.
                                         v  triedach

 Krúžky budú prebiehať vždy vyznačený deň a čas
 (v prípade zmeny budeme rodičov informovať).