Informácie‎ > ‎

Aktuality

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca ŠJ pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 15 tého v danom mesiaci!
Do správy pre prijímateľa je potrebné pri každej úhrade uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Dňa 28.11.2019 sa budú dofocovať tie deti, ktoré boli na predošlom fotení (4.11.2019) neprítomné.

Žiadame rodičov tých detí, ktorých sa dofocovanie týka, ak majú záujem, aby prispôsobili oblečenie charakteru fotenia (vianočné fotenie).

 

Ďakujeme za spoluprácu

Comments