Informácie‎ > ‎

Aktivity


                         Pripravované
 


Január

  10.1.2013  15.45-Ukážková hodina pre rodičov spojená s   triednym aktívom v VI. triede (Chrústiky)

  10.1.2013 15.45- Ukážková hodina pre rodičov spojená s triednym aktívom v II. triede (Mravce)

  16.1.2013 o 16.00 v II. triede (v triede Mravcov)- Rodičovské združenie pre rodičov detí pred nástupom do školy (Mravce + Chrustiky). Prizvaní hostia: P. psychologička z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, zástupcovia ZŠ 1. stupňa -Fábryho 44 v Košiciach.

  22.1.2013 o 9.30- Karneval- školská aktivita- bez rodičov
  Z: Dejčíková
 
  28.1.2013 o 10.00 - Turistická vychádzka spojená s kŕmením vtáčikov a zvierat. (Prosíme rodičov o spoluprácu pri zabezpečovaní krmiva pre vtáčikov a zvieratká- vtáčí zob, nepražená slnečnica, mrkva, suchý chlieb...).
  Z: SzantoóváFebruár

  5.2.2013 o 8.00- Depistáž 5-6-ročných detí pod vedením p. psychologičky- Mgr. Olejníkovej v triede Mravčekov a Chrústikov

  5.2.2013- Logopédia na triedach

  6.2.2013 o 10.00 návšteva knižnice na ZŠ Fábryho 44- bez rodičov

  14.2.2013- matematická olympiáda- deti II.(Mravčeky) a VI. triedy( Chrústiky)- 9.30
 

Uskutočnené
September:
 11.9.2012 Hudobná rozprávka o 10.00 hod.
 pre deti I.tr..- Včielky, II. tr.- Mravce, IV.tr. Mušky ,a VI.tr.- Chrústiky
 
 Triedne stretnutie rodičov z príležitostí šk.roka 2012/2013
  18.9.2012 o 16.00 hod.- II. tr. Mravce, IV. tr. Mušky, VI. tr.          
  Chrústiky
  O 16.45 stretnutie rodičov s lektormi krúžkov, ktoré bude v II. tr.-
  na toto stretnutie prídu len rodičia, ktorí prihlásili svoje     
  dieťa na krúžky

  19.9.2012 triedne stretnutie rodičov v I. tr. Včielky, II. tr.
  Motýliky a V. tr. Lienky o 15.45 hod.
 
 
Na triedne stretnutia prichádzajú rodičia bez detí!

 

Október


  5.10. Medzinárodný deň pešej chôdze do MŠ
  Z: uč., rodičia, deti

 8.10. Detský maratón všetky triedy začiatok o 10.00 hod.
 Z: Szántóová

 10.10.  V jablkovom kráľovstve dopoludnia /akcia v     
  v spolupráci s rodičmi, preto
   prosíme rodičov doniesť materiál, ktorý je na nástenkách/  
  Z: Chmelová

 16. 10. Deň výživy- ochutnávka jedál / od 15.00-17.00 hod
 v jednotlivých triedach
 Z: Remiášová

 30.10. Babka dedko, poď si so mnou maľovať o 15.00 hod
  v každej triede
  Na túto akciu pozývame všetkých starých rodičov
  Z: Kupčíková
 

  November

  15.11.2012 o 9.00 hod. - prípravkári
  Imatrikulácia prvákov
ZŠ Fábryho
 
Z: Mikulková, Berciková

 
13.11.2012 o 9.15 hod. - Nácvik spoločnej hymny v jednotlivých   
   triedach
   Z: Kleinová

  26.11.2012 Slovo bez hraníc- prednes poézie a prózy
  Košice Staré mesto, prihlásené deti
  Z: Kupčíková


  Tvorivé dielne - Zostrojme si šarkana- v spolupráci s rodičmi
   Z: Mikulková
   Termín upresníme!
 
   27.11.2012 Návšteva knižnice- II.tr. Mravce- prípravkári
   28.11.2012 Návšteva knižnice- VI. tr. Chrústiky- priprávkari
   Z: Chmelová, Vargová

   26.11.-30.11.2012- vo všetkých triedach Jeseň s Legom
   výstavky v triedach, prezeranie výtvorov detí z iných tried
   Z: Berciková


December

  6.12.2012- 9.00 hod.- všetky triedy-Mikuláš v MŠ
  Rozprávka pre deti: Snehové vločky, ktorú zahrajú učiteľky.
  Návšteva Mikuláša v MŠ so sladkosťami pre deti.
  Z: riad. MŠ Dejčíková a Huszárová

  12.12.2012 Tvorivé dielne
Vianočná výzdoba od 15.00 hod.
  vo všetkých triedach

  Táto akcia je v spolupráci s rodičmi, preto
  pozývame všetkých rodičov na predvianočné stretnutie
  Z
: Merkovská

 17.12.-21.12.2012 Zhotovenie budiek a kŕmidiel pre vtáčikov
  v spolupráci s rodičmi

  Z: rodičia a tr. učiteľky

  Vianočne besiedky - deti + rodičia vo všetkých triedach
  17.12.2012 - IV. tr. Mušky o 16.00 hod.
  17.12.2012 - I. tr. Včielky o 15.30 hod.
  18.12.2012 - II. tr. Mravčeky o 16.00 hod.
  18
.12.2012 - V. tr. Lienky o 15.30 hod.
  19.12.2012 -  III. tr. Motýliky o 15.30 hod.
  20.12.2012
- VI. tr. Chrústiky o 16.00 hod.
  Z: tr. učiteľky


  20.12.2012- Hudobná rozprávka s ujom Ľubom o 10.00 hod. pre
  všetky
triedy - Peťo a Mikuláš.           

 
Comments